Parket druri masiv Lis me te gjitha llojet e permasave dhe cilesive te ndryshme.

Parket druri masiv Iroko Merbaw dhe Burma Teak