Parket Laminat, Parket Druri dhe Aksesore

Parket Shop ofron mbi 100 lloje parkete laminate eco-flooring për të gjitha llojet e ambienteve duke i dhënë mundesi dhe lehtësi klienteve te bëjnë zgjedhjen e duhur. Parket Shop ofron Parket Laminat, Parket druri masiv, parket inxhinierik të linjave klasike dhe moderne nga lloje të ndryshem druri si: lis, frashër, mehrbaë, iroko, dousi, arrë, qershi etj. Ku ngrohtësia natyraliteti dhe jetëgjatësia në harmoni me njëra tjetren bëjnë që ju të ndiheni komodë ne ambientet tuaja.”

Partneret tane

Parket Shop - Parket Laminat, Druri, Inxhinierik, Dru Masiv

Video

Certifikime

Parket Shop - Parket Laminat, Druri, Inxhinierik, Dru Masiv